Thông tin dự án

THIẾT KẾ ĐỒ NỘI THẤT – TỦ THỜ PHẬT
*Hạng mục: Tủ thờ Phật
*Phát Tâm: Phật tử Diệu Chân
* Địa chỉ: Quận 9 – TP. Hồ Chí Minh