Thông tin dự án

Tiệm Trà Chanh Nhà TA

*Phương án thiết kế : Tiệm Trà chanh
*Địa điểm : Vĩnh Ninh – Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì – Hà Nội