Thông tin dự án

Nội thất nhà lô phố

Mẫu công trình : NT19001

Chủ đầu tư: ông bà Thành Ngọc

Địa điểm xây dựng: Hoàng mai – Hà nội