Thông tin dự án

DỰ ÁN: KHU TRẢI NGHIỆM KHÔNG GIAN ĐỒNG QUÊ VIỆT NAM CHO KHÁCH DU LỊCH
ĐỊA ĐIỂM: VĂN ĐỨC – GIA LÂM – HÀ NỘI

1- Nhà hàng

2- Sông đào mới

3- Ao học bắt cá bằng nơm

4- Khu ruộng bậc thang

5- Cầu tre

6- Guồng nước tre kiểu dân tộc

7- Khu vườn rau

8- Võ bè bắt cá