Thông tin dự án

Bếp hiện đại

Mẫu công trình : NT.N.19003

Chủ đầu tư: ông bà Thành Ngọc

Địa điểm xây dựng: Hoàng mai – Hà nội